אנפה בית ספר לשחייה > חוג שחייה שנתי

חוג שחייה שנתי

₪3060.00 למשתתף
חוג שחייה שנתי

H/317 כיתות ג-ד: פעמיים בשבוע (ימי ראשון ורביעי)/ 31.7-2.2, 17:15

קבוצות אימון ילדים ונוער - שת''פ של ביה''ס לשחיה זוהר רימון, אנפה ואורן מילניצקי. ניהול מקצועי - זוהר רימון

2x אימון/שיעור
₪3060.00 למשתתף
חוג שחייה שנתי

H/318 כיתות ה-ו: פעמיים בשבוע (ימי ראשון ורביעי)/ 31.7-2.2, 18:00

קבוצות אימון ילדים ונוער - שת''פ של ביה''ס לשחיה זוהר רימון, אנפה ואורן מילניצקי. ניהול מקצועי - זוהר רימון

2x אימון/שיעור
₪3060.00 למשתתף
חוג שחייה שנתי

H/319 כיתות ז-ט: פעמיים בשבוע (ימי ראשון ורביעי)/ 31.7-2.2, 18:45

קבוצות אימון ילדים ונוער - שת''פ של ביה''ס לשחיה זוהר רימון, אנפה ואורן מילניצקי. ניהול מקצועי - זוהר רימון

2x אימון/שיעור
₪2400.00 למשתתף
חוג שחייה שנתי

H/320 כיתות א-ב: פעם בשבוע (יום שני)/ 31.7-2.2, 17:15

קבוצות אימון ילדים ונוער - שת''פ של ביה''ס לשחיה זוהר רימון, אנפה ואורן מילניצקי. ניהול מקצועי - זוהר רימון

1x אימון/שיעור
₪2400.00 למשתתף
חוג שחייה שנתי

H/322 כיתות ז-ט: פעם בשבוע (יום שני)/ 31.7-2.2, 18:45

קבוצות אימון ילדים ונוער - שת''פ של ביה''ס לשחיה זוהר רימון, אנפה ואורן מילניצקי. ניהול מקצועי - זוהר רימון

1x אימון/שיעור
₪2400.00 למשתתף
חוג שחייה שנתי

H/323 כיתות ה-ו: פעם בשבוע (יום שישי)/ 31.7-2.2, 12:30

קבוצות אימון ילדים ונוער - שת''פ של ביה''ס לשחיה זוהר רימון, אנפה ואורן מילניצקי. ניהול מקצועי - זוהר רימון

1x אימון/שיעור
₪2400.00 למשתתף
חוג שחייה שנתי

H/324 כיתות ג-ד: פעם בשבוע (יום שישי)/ 31.7-2.2, 13:15

קבוצות אימון ילדים ונוער - שת''פ של ביה''ס לשחיה זוהר רימון, אנפה ואורן מילניצקי. ניהול מקצועי - זוהר רימון

1x אימון/שיעור
₪2400.00 למשתתף
חוג שחייה שנתי

H/325 כיתות א-ב מתקדמים: פעם בשבוע (יום שישי)/ 31.7-2.2, 14:00

קבוצות אימון ילדים ונוער - שת''פ של ביה''ס לשחיה זוהר רימון, אנפה ואורן מילניצקי. ניהול מקצועי - זוהר רימון

1x אימון/שיעור
₪2400.00 למשתתף
חוג שחייה שנתי

H/326 כיתות א-ב מתחילים: פעם בשבוע (יום שישי)/ 31.7-2.2, 14:45

קבוצות אימון ילדים ונוער - שת''פ של ביה''ס לשחיה זוהר רימון, אנפה ואורן מילניצקי. ניהול מקצועי - זוהר רימון

1x אימון/שיעור
שלום